Bulgaristan

Bulgaristan

BAŞKENT : Sofya

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 110,994 km2

NÜFUSU : 7.364.570

Bulgaristan

          Osmanlı geçmişine bağlı binlerce kardeşimizin bulunduğu Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Sancak ve Karadağ başta olmak birçok bölgede yardım çalışmaları yapılmaktadır. Bu bölgelerde ekonomik koşulların yetersizliği nedeni ile yardımlarla desteklenmesi gereken yoksul halka yönelik hizmetler gerçekleştirilmektedir.