Yetim

Yetim

     Dünyanın pek çok bölgesinde sömürge, savaş, işgal, doğal afet, kronik yağma ve yürüyen hastalıklar nedeniyle anne babalarından birini veya onu elinde tutan çocuklar, sahipsiz, korumaz, yetim ve öksüz kalır. Öyle ki son yıllarda birçok ülkede devam eden savaşlar yetim kitlesi sürekli olarak genişlemektedir. Ve ölümlerin ardından öksüz ve yetim kalan niyetiyle çocuk gölgeleriyle birlikte büyümektedir.

     Yeryüzünün masum topluluklarını çocukları, kriz ortamlarının kendine özgü açık yapısı nedeniyle her türlü tehditlerle karşılaşmaktadır. Bunların en başında insan kaçakçılığı, organ mafyası, dilenci şebekeleri, misyoner örgütleri, hasta ve yoksulluğu vardır.

     Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle üzerine düşeni yapan Dost Eli Derneği yetim ürettiği coğrafyalarda çocukların ihtiyaç duydukları insani yardımları ulaştırarak daha iyi bir yaşam sürmeleri için yürütme yürütmektedir.

     Dost Eli Derneği olarak Afrika, Balkan, Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki yetimlere; Halk eğitimleri ve gereksinimlerine göre dönemsel ve sürekli yardımlar sağlar.

* Dönemsel yardımlar: İhtiyaç yükünün devam ettiği, belirli süreler, toplu yapılan yardımlardır.

* Sürekli yardımlar: Uzun bakım süresi belirsiz, her ay düzenli olarak yapılan yardımlardır.

 

YETİMLERE SAĞLANAN YARDIM ÇEŞİTLERİ           

     Yetimlik gerçeğiyle bir şekilde karşı karşıya kalan ve hastaneler, yoksulluk, savaşların hakim olduğu coğrafyalarda yetimlerin öncelikle barınma, giysi, gıda, sağlık,temizlik, eğitim gibi fiziki ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Barınma: Çocukların yaşamalarını sağlayacak sokak kalmalarını önleyici barınma imkanlarını sağlamak.

Gıda: Çocuk koruma önlemleri uygun beslenme ihtiyaçlarının korunması için gıda desteği sağlanması.

Giyecek: Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacakları giyecek temin edilir.

Sağlık: Çocukların sağlık ihtiyaçları için tıbbi kontrol ve ilaç temininin sağlanması.

     Eğitim ve Kırtasiye: Çocukların bölge kurallarında okullara gitmeleri sağlanarak bireysel ve toplumsal başarı için medrese ve pozitif bilimler alanında eğitim almaları sağlanmakta ihtiyaç ve gördüğü kırtasiye desteği verilmektedir.

 

YETİM ÇALIŞMALARININ KAPSADIĞI ALANLAR

     Açlık ve Yoksulluk Bölgelerinde yetim evleri : kronik hale gelen  yoksulluk ve sınırlamaların neden olduğu hastalıklar ile beslenenler ve kuraklık hastalığı ile varlığını sürdüren çocukları kapsayan. Çocuklarını kaybeden ve birinci sınıflara bakan yakınları bulunmayan ülkeler, yetim evlerinde kalmaları ile ilgili. Yetim, öksüz ve korumasız kalan bu çocuklar, kendi bölgelerindeki kültürlerinden kopmadan kendi ayakları üzerinde duracak okula fayda sağlayacak yeterliliğe sahip olmak için destek olarak, hayata hazırlanmak.

     Yetim evlerinde kalan bu insanların tümü için eğitim mecburiyeti. Aldıkları medrese eğitiminin yanı sıra pozitif bilimler alanında da eğitim alabilmeleri için ülkede yaşadıkları hizmet veren okullara gitmeleri görülüyor.

     Dost Eli Derneği çocukları olan desteğini üniversite eğitimlerini veya endüstriyel eğitimlerini tamamlayıncaya kadar sürdürecektir. Bu dönemde de çocuklar eğitim, kırtasiye, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma desteği tam olarak devam etmektedir. Bir evde ortalama 25 yetim çocuğunun barınması.

     Dernek çalışma bölgesinde bulunan ortak kuruluşları ileterek yavruları izlemeni ve yürütme denetimini düzenli olarak yapmaktadır.

     Yetim ülkelerinin hayallerinin gerçekleşeceği ortamı hazırlayarak gelecek için görüntülera yön veren bir bakış atıyoruz. Kimisi öğretmen olmak istiyor bilgi birikiminin kol gezdiği ortamı. Kimisi ise doktor olmak istiyor binlerce kişiyi bir hapishaneden uzaklaştırmak.

     Sıcak Savaş Bölgeleri ve Mülteci Kampları:   Yetim çalışmaları sıcak savaş ortamları, mülteci kamplarında ve savaş gruplarının devam ettiği sürdürülmektedir. İnsanlık dışı zulümlerin sürdüğü savaş alanlarında acil insani yardım ihtiyaçlarının temini sağlanarak bu zor hükümlerin ortadan kaldırılması için çalışılmaktadır.

     Savaş sonrası savaşın ağır yükleri hala üzerinde duran, baskı rejimleri altında yaşama yönetimin ele geçirildiği, inanç sömürgeciliğinin yapıldığı topraklarda dönemsel toplu yardımlar yapılandırma yetimlere destek veriyor.(Arakan, Bosna hersek, Kosova, Makedonya, Moğolistan…..)

 

YETİM DESTEKLEME SİSTEMİ;

Yetim evleri sponsorluğu : Bölge şartlarında satın alma, kiralama, inşa etme yoluyla Avrupalıların barınması için çocukların evin temin edilmesi, çocukların aile ortamını sağlayacak şekilde düzenlemesinin yapılması, aylık masraflarının karşılanması kurum kuruluşu ya da kişilerin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Bir evde ortalama 25 yetim çocuğunun barınmasını sağlaması.(çevrimiçi bağış )

Havuz sistemi : Yetim evleri sponsorluğu: 1 yetim desteği yardım dışında kalan yetimler adına amaç genel yardımlar havuzu yapılandırması. Miktarı ne olursa olsun yetimler adına yapılan her yardım bu fon içinden ihtiyaç duyulduğu bölgede yetimler için kullanılmaktadır. (çevrimiçi bağış)

 

1ÇOCUK İÇİN YETİM DESTEĞİ:

Bir yetim çocuk yetiştirme olan aylık; gıda, giyim, temizlik, eğitim ihtiyaçlarının ortalama bedeli 400 Tl'dir.

Proje Sponsorluğu Sistemi

     Yetimler için farklı bölümlerin gereksinimine göre yetimhane ve ev inşaatı ve tamiri, barınma yerlerinin donanımı, temiz su gereksinimi için su kuyusu açılması vb. elde edilen bakımlar ile yetimlerin hayat şartları iyileştirilmektedir.

Yetim Çalışmalarında Ek Faaliyetler

     Dost Eli Derneği, yukarıda belirtilen açıklamalar ek olarak daha birçok alanda yetimlere destek olmaktadır. Bu destek kalemlerinden bileşenler:

Her yıl Ramazan ve kurban organizasyonlarıyla farklı ülke ve bölgede binlerce yetime destek olunmaktadır.

• Yetim ailelerinin ulaşımlarına katkı sağlanmakta, ailelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için meslek edindirme çalışmaları yapılmaktadır.

• Yetim evlerinin süslemeleri yapımı gerekli eşyalar gerekli ev eşyası sağlanır.

• Sağlık taramaları, ilaç yardımları, ameliyatlar, sünnet organizasyonları yapılmaktadır.

• Eğitim ve kırtasiye desteği verilmekte, meslek edindirme çalışmaları desteklenmektedir.

•Temiz su ihtiyacımız için su kuyusu açılmaktadır.  


Bu sayfa 5393 kere görüntülendi.