Yetim

Yetim

     Dünyanın birçok bölgesinde sömürge, savaş, işgal, doğal afet, kronik yoksulluk ve ölümcül hastalıklar nedeniyle anne babalarından birini veya her ikisini kaybeden çocuklar, sahipsiz, korumasız, yetim ve öksüz kalmaktadır. Öyle ki son yıllarda birçok ülkede devam eden savaşlar yetim nüfusunu sürekli artırmaktadır. Ve ölümlerin ardından öksüz ve yetim kalan yüzlerce çocuk gölgeleriyle birlikte büyümektedir.

     Yeryüzünün masum bireyleri çocuklar, kriz ortamlarının suiistimale açık yapısı nedeniyle türlü tehditlerle karşılaşmaktadır. Bunların en başında insan kaçakçılığı, organ mafyası, dilenci şebekeleri, misyoner örgütler, açlık ve yoksulluk gelmektedir.

     Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle üzerine düşeni yapan Dost Eli Derneği yetim üreten coğrafyalarda çocuklar için ihtiyaç duydukları insani yardımları ulaştırarak daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yürütmektedir.

     Dost Eli Derneği olarak Afrika, Balkan, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yetimlere; bölgenin şartlarına ve ihtiyacına göre dönemsel ve sürekli yardımlar sağlanmaktadır.

* Dönemsel yardımlar: İhtiyaç durumunun devam ettiği bölgelerde, belirli dönemlerde, toplu yapılan yardımlardır.

* Sürekli yardımlar: Uzun süreli süresi belirsiz, her ay düzenli olarak yapılan yardımlardır.

 

YETİMLERE SAĞLANAN YARDIM ÇEŞİTLERİ           

     Yetimlik gerçeğiyle bir şekilde karşı karşıya kalan ve açlık, yoksulluk,savaşların hakim olduğu coğrafyalarda yetimlerin öncelikle barınma, giysi, gıda, sağlık,temizlik, eğitim gibi fiziki ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Barınma: Çocukların yaşamalarını sağlayacak sokakta kalmalarını önleyici barınma imkânları sağlanır.

Gıda: Çocukların bölge şartlarına uygun beslenme ihtiyaçlarını tamamlamak için gıda desteği sağlanır.

Giyecek: Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak giyecek temin edilir.

Sağlık: Çocukların sağlık ihtiyaçları için tıbbi kontrol ve ilaç temin edilmesi sağlanır.

     Eğitim ve Kırtasiye: çocukların bölge şartlarında okullara gitmeleri sağlanarak bireysel ve toplumsal başarı için medrese ve pozitif bilimler alanında eğitim almaları sağlanmakta ve ihtiyaç duyulan kırtasiye desteği verilmektedir.

 

YETİM ÇALIŞMALARININ KAPSADIĞI ALANLAR

     Açlık ve Yoksulluk Bölgelerinde yetim evleri: kronik hale gelen yoksulluk ve yoksulluğun neden olduğu hastalıklar ile açlık ve kuraklık sebebi ile ebeveynlerini kaybeden çocukları kapsar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve birinci derecede bakacak yakını bulunmayan çocukların, yetim evlerinde kalmaları sağlanmaktadır. Yetim, öksüz ve korumasız kalan bu çocuklar, kendi topraklarında kültür lerinden kopmadan kendi ayakları üzerinde duracak ülkelerine fayda sağlayacak yeterliliğe sahip olmaları için destek olarak, hayata hazırlanmaktır.

     Yetim evlerinde kalan bu çocukların tamamı için eğitim mecburiyeti bulunmaktadır. Aldıkları medrese eğitiminin yanı sıra pozitif bilimler alanında da eğitim alabilmeleri için ülke koşullarında hizmet veren okullara gitmeleri sağlanmaktadır.

     Dost Eli Derneği çocuklara olan desteğini üniversite eğitimlerini veya mesleki eğitimlerini tamamlayıncaya kadar sürdürecektir. Bu dönemde de çocuklara eğitim, kırtasiye, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma desteği tam olarak devam etmektedir. Bir evde ortalama 25 yetim çocuğun barınması sağlanmaktadır.

     Dernek çalışmalarını bölgede bulunan ortak kuruluşlar aracılığı ile sağlayarak çocukların takibini ve çalışmaların denetimini düzenli olarak yapmaktadır.

     Yetim çocukların hayallerinin gerçekleşeceği ortamı hazırlayarak gelecek için çalışmalarımıza yön veren adımlar atmaktayız. Kimisi öğretmen olmak istiyor bilgi yoksulluğunun kol gezdiği ülkesinde. Kimisi ise doktor olmak istiyor binlerce hastaya bir doktorun düştüğü ülkesinde.

     Sıcak Savaş Bölgeleri ve Mülteci Kampları:  Yetim çalışmaları sıcak savaş ortamında, mülteci kamplarında ve savaşın etkisinin devam ettiği bölgelerde yürütülmektedir. İnsanlık dışı haksız zulümlerin yaşandığı savaş alanlarında acil insani yardım ihtiyaçlarının temini sağlanarak bu zor şartların ortadan kaldırılması için çalışılmaktadır.

     Savaş sonrasında savaşın ağır yükleri hala üzerinde duran, baskı rejimleri altında yaşama haklarının elinden alındığı, inanç sömürgeciliğinin yapıldığı topraklarda dönemsel toplu yardımlar yapılarak yetimlere destek sağlanmaktadır.(Arakan, Bosna hersek, Kosova, Makedonya, Moğolistan…..)

 

YETİM DESTEKLEME SİSTEMİ;

Yetim evleri sponsorluğu: bölge şartlarında satın alma, kiralama, inşa etme yoluyla çocukların barınması için oluşturulan evin temin edilmesi, çocuklara aile ortamını sağlayacak şekilde düzenlemesinin yapılması, aylık masrafının karşılanması kurum kuruluş ya da kişiler sponsor                      luğunda gerçekleştirilmektedir. Bir evde ortalama 25 yetim çocuğun barınması sağlanmaktadır.(online bağış )

Havuz sistemi: Yetim evleri sponsorluğu: 1 yetim desteği yardımı dışında kalan yetimler adına gönderilen genel yardımlar havuz sisteminde değerlendirilir. Miktarı ne olursa olsun yetimler adına yapılan her yardım bu fon içerisinden ihtiyaç duyuln bölgede yetimler için kullanılmaktadır. (online bağış)

 

1ÇOCUK İÇİN YETİM DESTEĞİ:

Bir yetim çocuğun ihtiyacı olan aylık; gıda, giyim, temizlik, eğitim ihtiyaçlarının ortalama bedeli 150 Tl ‘dir.

Proje Sponsorluğu Sistemi

     Yetimler için farklı ülkelerde bölgelerin ihtiyacına göre gerçekleştirilen yetimhane ve ev inşaatı ve tamiri, barınma yerlerinin donanımı, temiz su ihtiyacı için su kuyusu açılması vb. projelerin desteklenmesi ile yetimlerin hayat şartları iyileştirilmektedir.

Yetim Çalışmalarında Ek Faaliyetler

     Dost Eli Derneği, yukarıda belirtilen çalışmalara ek olarak daha birçok alanda yetimlere destek olmaktadır. Bu destek kalemlerinden bazıları şunlardır:

Her yıl Ramazan ve kurban organizasyonlarıyla farklı ülke ve bölgede on binlerce yetime destek olunmaktadır.

• Yetim ailelerinin geçimlerine katkı sağlanmakta, ailelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için meslek edindirme çalışmaları yapılmaktadır.

• Yetim evlerinin tadilatları yapılarak gerekli durumlarda gerekli ev eşyası sağlanmaktadır.

• Sağlık taramaları, ilaç yardımları, ameliyatlar, sünnet organizasyonları yapılmaktadır.

• Eğitim ve kırtasiye desteği verilmekte, meslek edindirme çalışmaları desteklenmektedir

•Temiz su ihtiyacı için su kuyusu açılmaktadır  


Bu sayfa 4663 kere görüntülendi.