Mülteciler

Mülteciler

     Dost Eli Derneği olarak tüm çalışmalarımızı dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, insan olmanın sorumluluğu ve bilinci ile yerine getirmekteyiz. Dost Eli Derneği; dünya ülkelerinde yaşanan iç savaş, zulüm ya da farklı nedenlerle Türkiye’den sığınma talebinde bulunan mülteciler için gerekli insani yardım desteği sağlamaktadır.

     Malını, evini, işini her şeyini kaybederek ülkemize sığınan şehrimize gelen mülteciler için ihtiyaç durumlarına göre zorunlu ve acil ( gıda, giyim, temizlik, soba, yakacak, barınma) ihtiyaçlarını kapsayan acil yardım destekleri verilmektedir.

     Bu çalışmalarda İl koordinasyon merkezi ile birlikte hareket edilerek gerek devlet eliyle gerekse diğer STK’lar tarafından yapılan yardımlarda bilgi paylaşımı yapılmakta böylelikle düzenli ve planlı yardımlaşma sağlanmaktadır. Yardım desteğinin yapılabilmesi için kişilerin mülteci olarak yasal evraklarının tam olması gerekmektedir.

     Ayrıca ülkemizin sınır bölgelerinde oluşturan mülteci kamplarında yaşayan sığınmacılara ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar gönderilerek yaşam koşulları iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

 


Bu sayfa 3059 kere görüntülendi.