Hakkımızda

--1996 yılında yardımlaşma bilinciyle bir araya gelen gönüllüler; toplumda var olan, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, yoksul, yalnız, umudunu yitirmiş ve yoksullukla gelen ağır yükün altında çare arayan birçok insanın duyulmayan sesine duyarsız kalınmayıp bir iyilik hareketi başlatılmıştır.

Gönüllülük esasıyla başlayan bu harekete ilerleyen süreç içerisinde destek verenlerin sayısının artması ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşma gayreti ile yapılan çalışmalara resmi bir statü kazandırıldı.

--2001 yılında Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı ile çalışmalara sistemli bir başlangıç yapılmıştır.

İhtiyaç sahibi ailelere öncelikle gıda ve giyim yardımı yapan dernek; insanlara verdiği hizmeti sadece bunlarla sınırlandırmayıp edinilen tecrübelerden yola çıkarak acil yardım, , sosyal yardım eğitim ve sağlık alanında farklı yardım anlayışı ile yurt içi ve yurt dışında birçok yeni alanda hizmet vermeye başlamıştır.

 

2004—“Gıda Bankacılığı Sistemi”Türkiye’de ilk kez Dost Eli Derneği tarafından kullanılmaya başlayarak; Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak isimlendirilmiş ve bu alanda rehber bir kurum görevi üstlenmiştir.

2005--Samimiyet, gayret ve güvenilirlik esasıyla yürütülen çalışmalar sınırlar ötesine ulaşmış ve 2005 yılında derneğin yurt dışı çalışmaları başlamıştır. Dost Eli Derneği yurt dışında yaptığı çalışmalar ile açlık sınırındaki ülkeler başta olmak üzere, yoksulluk ve yoksunluğun bayraklaştığı, yaşanan iç savaşlarla baskı ve zulmün hakim olduğu topraklarda mazlumların yanında olmaktadır.

2006 --  Susuzluğa bağlı sebeplerden ölümlerin başladığı Afrika’da ilk su kuyusu açıldı. 2017 itibari ile açılan su kuyusu sayısı: 525

2007--Açlık sınırındaki ülkelerin başında yer alan Nijer’de yoksul ailelere keçi dağıtılmaya başlandı. Ailelerin üreterek kalkınmaları yönünde geliştirilen bu proje yardım çalışmaları gerçekleştiren birçok ülke tarafından model alındı.

2008--- Konya merkezinde hizmet veren Dr. Faruk Sükan Doğum Ve Çocuk Hastanesinde derneğin Hoş Geldin Bebek proje çalışması başladı

2009---Moğolistan'da yapılması planlanan İslam kültür merkezi ve Hz. Ömer Camiinin temeli atılarak yapım aşamasına başlandı

2010--- Yurtdışı mağdur ve yoksul ülke halklarına yapılan yardımlarda Başbakanlığa bağlı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı ( TİKA) raporlarına göre Dost Eli Derneği yardım yapan STK lar arasında 4. sırada yerini aldı.

2013--- Dost Eli Derneği ve TİKA'nın katkılarıyla Moğolistan'da yapılan Konya Kültür Merkezi ve Hz. Osman Camisi'nin açılışını yapıldı.

2014--Hizmete başladığı ilk günden itibaren geçmişten günümüze uzanan yardımlaşma kültürü, planlı yardımlaşma sistemi ve güvenilirlik ilkesiyle yardımlaşmanın dünyaya açılan kapısı olan Dost Eli Derneği, Bakanlar Kurulunun 30 /04/2014 tarih ve 2014/6343 sayılı kararı ile Kamu Yararına Hizmet Veren Dernek statüsü kazanmıştır.

        

Dost Eli Derneği; yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle her zaman üzerine düşeni yapacak nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sürmeleri için yanlarında olmaya devam edecektir

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

--- insan olmanın sorumluluğu bilincinde tarafsızlık ilkesiyle; herhangi bir cemaate, gurup ve siyasi oluşuma bağı olmadan çalışmalarını ‘Muhakkak ki  Mü’minler Kardeştir’ düsturu ile

--- ihtiyaç sahibine ulaşırken din, dil, ırk, mezhep ve düşünce ayrımı yapılmaksızın 

--- planlı yardımlaşma sistemi ile güvenilirlik ve şeffaflık ilkesiyle emaneti en iyi şekilde kullanmak

--- Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkararak yardımlaşmada öncü olmak

 

KAMU YARARINA DERNEK

Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılacak Bağış ve Yardımların İndirilmesi

Kamu yararına çalışan dernekler, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre;

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5 'ine kadar olan kısmı.

Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre;

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına

çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir.

kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilmektedir.

Bu açıdan, mükellefler tarafından kamu yararına çalışan derneklere yaptıkları bağış ve yardımların Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun

10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılması kaydıyla indirilebilmesi için derneklerin, kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alması gerekmektedir.