Tespit Karar Komisyonu

      Dost Eli Derneği Tespit Karar Komisyonu; sosyal araştırmayı tamamlayan tespit birimi araştırma sonrasında başvuru sahibi hakkında bir rapor hazırlayarak tespit karar komisyonuna sunar. Hazırlanan raporların tümü Tespit Karar Komisyonu tarafından değerlendirilmeye tabii tutulur. Değerlendirmeler yapılırken ailede iş gücü, gelir durumu, sağlık durumu göz önünde bulundurulur. Müracaat sahibine yardımın uygun olup olmadığına, yardımın hangi periyodlarla verileceği karar komisyonu tarafından belirlenir. Yapılacak yardımların süresi müracaat sahibinin ihtiyaç durumuna göre değişiklik gösterir.

Yardımlar:

 - Bir defaya mahsus

 - 3 ay

 - 6 ay

      Yardım alma süresi en fazla 6 ay olup, yardım süresi dolan müracaat sahibinin dosyası gereklilik halinde yeniden tespite konularak araştırması yapılır ve yardım desteğinin devam etmesine ya da sonlandırılmasına karar verilir.