Lojistik Merkezi

      Derneğe yapılan ayni bağışlar lojistik merkezinde toplanır ve ihtiyaç duyulan bölgelere buradan transferi sağlanır. Yapılan ayni bağışların sayımı yapılarak bağışın kime ait olduğu, miktarı ve türü kayıt altına alınarak bağışçısı adına makbuzlandırılır ve dağıtıma hazır hale getirilir.