Eğitim Birimi

      Eğitim ve öğretimin gerekliliğine önem veren Dost Eli Derneği temel ihtiyaçları karşılanan ihtiyaç sahibi kişilere eğitim alanında da hizmet vermektedir.

      İlgili birimlerin tespiti doğrultusunda Aile bireylerinde ve ailede eğitim eksikliğinden dolayı ortaya çıkan problem ve aksaklıkların giderilmesi için ihtiyaca göre eğitim programları ve seminer programları hazırlamaktadır.

      Eğitim birimi; aile profilini göz önünde bulundurarak çalışmalarını ailede anne ve çocuk odaklı olarak gerçekleştirmektedir. Aile yapısını inceleyen diğer birimlerden edinilen bilgi ve aile hakkında eldeki mevcut veriler doğrultusunda eğitim alanları oluşturulur. Bu alanlar;

 - Aile içi sağlıklı iletişim eğitim programı

 - Bayanlara yönelik Meslek edindirme eğitim programı

 - Sosyal uyum bilgilendirici eğitimler

 - Çocuğun okul derslerinde başarı oranının artması için destek eğitim (etüt çalışmaları)

 - Annenin bilgi ve el becerisini artırmaya yönelik eğitici çalışmalar

 - Çocuğun bilgi ve becerisini artırmaya yönelik eğitici çalışmalar

      Belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları uzman kişi ve kuruluşlardan destek alınarak yürütülmektedir