Beyaz Masa

      Dost Eli Derneği Beyaz masa birimi; derneğe yardım alma talebiyle gelen ihtiyaç sahibi kişi ile ön görüşme yaparak gerekli belgeler ile tespit formu düzenler. Yapılan görüşme sırasında kişiye, ekonomik ve sosyal durumu hakkında sorular yöneltilerek yardım talebi oluşturulur ve sosyal incelemeye sevk edilir. Görüşmeler sırasında kişi mahremiyetine saygı ön planda tutulur.

      Müracaat sahibinden alınan bilgilerden yola çıkılarak dosya işleme konulur ve araştırma başlatılması için formlar tespit komisyonuna sevk edilir.

Yardım desteği başvurusu için gerekli evraklar:

 - Aile reisi konumundaki kişinin bizzat müracaatı

 - İkametgâh belgesi

 - Nüfus kayıt örneği

 - Aile bireylerinin kimlik fotokopisi

Varsa özel duruma ait belge ve raporlar(sağlık raporu, cezaevi vb)